måndag 31 januari 2011

Termin 4!

Är nu inne på min 4:e termin och har sedan en vecka tillbaka påbörjat kursen "metoder i socialt arbete". Har hittills varit på 3 föreläsningar i ämnet varv 2 av dessa var riktigt bra. En föreläsare har föreläst mycket utifrån hennes egna erfarenheter dvs "ute ifrån fältet" vilket jag tycker är otroligt inspirerande och roligt att få höra om. Man behöver sådana föreläsningar när man läser tjocka böcker som tex Malcolm Paynes bok...
Vad menas då med "metoder i socialt arbete", vad är det egentligen jag ska lära mig?
I Kursbeskrivningen vi fått står det bland annat att jag ska få kunskaper om "... det professionella sociala samtalet och socialt utredningsarbete. Du ges möjlighet att se det professionella sociala samtalet och det sociala utredningsarbetet ur olika perspektiv. Vi studerar, problematiserar och reflekterar över samtal och socialt utredningsarbete bl a med fokus på socialtjänstens dubbla myndighetsroller men belyser också det professionella terapeutiska och rådgivande samtalet." Hittills har jag läst lite ur en bok som heter "Stödgrupper för barn och ungdomar" av Ulla Forinder & Elisabeth Hagborg Samt boken "Professionella möten" av Kurt Gordan. Det jag har läst so far har varit mycket läs och tänkvärt och jag ser fram emot seminariet på fredag då vi ska behandla dessa böcker. Måste dock läsa klart de kapitel ur "Stödgrupper för barn och ungdomar" som vi skall ha läst till dess....

Inga kommentarer: