tisdag 15 februari 2011

Hel studie dag....

Jag var rätt produktiv i fredags…
Jag började faktiskt läsa boken till denna fredags seminarium. Den handlar om samtal med barn och har varit mycket intressant. Författaren problematiserar mycket kring ålder i denna bok och hur de olika utvecklingsstadierna, när det gäller kognitiv utveckling och språkliga förutsättningar. (spädbarn – 1½ år, 1½ - 4år, 4-8år, 8-12 år, 12 och uppåt). Han skriver även om hur olika samtalsstilar man kan ha med bar beroende på vilket syfte man är ute efter. Han skriver bland annat om, informationsgivande och stödjande samtal, beslutspresenterande samtal, stödjande samtal, undersökande samtal och avslöjande samtal… Hur man skall förhålla sig till barnet i olika samtal och hur samtalen kan påverka barnet och en själv som den som håller i samtalet. Det ska bli mycket intressant att få höra hur de andra i klassen har uppfattat boken och vilka delar de tyckte var mest givande.
För mig är detta ämne som handlar om barn mycket givande då jag har en barnskötarutbildning och har arbetat och extra arbetar en hel del med barn.
Nu ska jag börja läsa lite om modern teoribildning i socialt arbete av Malcolm Payne (a.k.a pain in the ass boken) som också är till fredagens seminarium.

Inga kommentarer: