onsdag 16 februari 2011

onsdags eftermiddag..

Dagens föreläsning om barn i utsatta Livssituationer hade temat sexuella övergrepp. I dag fick vi veta lite mer ingående om socialtjänsten, polisen och åklagarens befogenheter, vilket för mig tidigare har varit lite oklart . Föreläsaren tog bland annat upp att Åklagaren alltid är förundersökningsledare i ett barnaärende och att polisens utredning ska slutföras efter 3 månader från det att förundersökningen inleds. Däremot har socialtjänsten 4 månader på sig att göra en barn utredning. Efter att få höra lite om olika symtom som barn kan få i och med sexuella övergrepp fick vi se en hemsk verklighetsbaserad film om en ung tjej vars pappa hade förgripit sig på henne sedan hon var i 3-4 års åldern. Vi fick se hur polisen och socialtjänsten hade förhållit sig till detta ärende och hur ett sådant ärende kunde ha slutat. Dock sa föreläsaren att det kan sluta på andra sätt med. Men det var verkligen hemskt att få se hur i denna film polismyndigheten och socialtjänsten lät ett barnärende bara nästan kan gå obemärkt förbi dem… Man får verkligen en tankeställare när man ser och får höra om sådana här fall…

Inga kommentarer: