tisdag 26 april 2011

Praktik hos Pär Sonesson c/o AB

Nu har jag och en klasskompis varit på praktik hos Pär Sonesson c/o AB. Ett företag som har hand om ”familjerådgivning, jourhem /familjehem, kvalificerad kontaktmannaskap, hemma-hos uppdrag och omsorgsutredningar” som det står på hemsidan, dock har vi endast hunnit bli introducerade i jourhem/familjehems biten.
Vår praktikdag började med att vi kom till arbetsplatsen vid halv 9 tiden och fick en liten rundvandring i byggnaden, vi fick se alla rum och Maria som arbetade där berättade vad rummen användes till (förutom de kontorsrum som redan användes för de som arbetade där fanns det samtalsrum, samt ett rum där det låg övergivna leksaker, barnvagnar, kläder osv till de jourhem /familjehem som kanske inte har införskaffat sig de artiklar som de kanske behöver för tillfället.)
Efter rundvandringen fick vara med på det vanliga veckomötet som de brukar ha varje måndag från 9 till 12 med en kort ben sträckare i mitten av mötestiden. På mötet gick de igenom en dagordning där överst på dagordningen stod genomgång av föregående veckas protokoll, vilket även gjordes för att se om alla frågetecken från föregående vecka var uppklarade.
Därefter togs nya frågor upp och diskuterades. Jag kan naturligtvis inte gå in så noga på vad som sades på mötet mer än att det var först företags frågor som gällde administration.
Efter detta tog vi en rast och därefter gick de igenom en lista på alla barn som de har placerade och jourhem / familjehem som de arbetar med, för att se att allt flöt på samt om det var några som behövde kontaktas av någon anledning. Mer än så kan jag heller inte skriva eftersom det har med sekretess att göra. Efter ytterligare en timma var det dags för lunch. Jag och min klasskompis var lite snurriga i huvudet efter all information vi fått på den kort tiden men kom i alla fall på lite frågor vi ville ställa efter lunchen.

Vi fick ställa frågor till dem efter lunchen.
Under mötet, kom ordet Kälvestens intervju upp, vi har hört talas om detta på någon föreläsning men ville gärna ha lite mer information om detta vilket vi fick. Kälvestensmetoden används då man rekryterar jourhem /familjehem.
Man intervjuar de personer som vill bli jourhem /familjehem med ett speciellt formulär som ger en väldigt omfattande bild av den person/ de personer man intervjuar. Vi fick läsa ett sådant formulär (utan svar) och vissa frågor var väldigt personliga.

Vi fick även förklarat för oss att en rekrytering av jourhem /familjehem är en ganska lång process.
Först sker ett möte med den person eller de personer som vill bli jourhem /familjehem. Om den personen / de personerna verkar vettiga som sker sedan en Kälvesten intervju med dessa.
Efter en kälvesten intervju med de berörda personerna får en psykolog titta på svaren som skrivits ner i formuläret. Om det är några frågetecken från psykologens sida, får de som intervjuat personen eller personerna (en och samma person får inte intervjua ett par utan detta ska ske av två olika intervjuare och paret får heller inte bi intervjuat tillsammans som par.) gå tillbaka till de som blev intervjuade med ytterligare frågor om inte den som ställde frågorna kan svara på det som psykologen vill veta.
När Psykologen har godkänt den person/ de personer som önskar att bli jourhem /familjehem ska en på Stockholms stad som har hand om tillsynen av alla jourhem /familjehem godkänna den person/ de personer som önskar att bli jourhem /familjehem, om hon tycker att något är ovisst angående någon eller några personer kan hon ta upp ärendet till nämnden som i så fall får bestämma om denna person /dessa personer får bli jourhem /familjehem. Men oftast godkänns de blivande jourhem /familjehem utan att de tas upp till nämnden. Alla dessa beviljningar sker via upphandling och dessa upphandlingar sker endast några gånger per år. Detta gör att Pär Sonesson c/o AB brukar skicka in flera förfrågningar angående blivande jourhem /familjehem på en och samma gång.
Vi fick även veta att alla familjer som är jourhem /familjehem får gå en dags BBIC kurs efter att de blivit godkända av Stockholms stad eller av de andra kommuner som Pär Sonesson c/o AB arbetar för.

Inga kommentarer: