fredag 21 oktober 2011

Dagens seminarium

Dagens seminarium Hade även denna vecka ett bra upplägg! ( ungefär som förra veckan förutom att det var ett annat ämne och att alla hade förberett sig med att skriva individuellt)
Vi blev indelade i grupper och fick först sitta i grupperna och diskutera vad vi skulle skriva in på tavlan under olika rubriker som vi också blev tilldelade. Sedan fick varje grupp gå upp och skriva på tavlan och sedan resonerade hela seminariegrupopen om det fanns något mer att tillägga. Fick på detta sätt mer användbar information som kan användas inför tentan och tentapluggandet!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: