tisdag 11 oktober 2011

Denna veckas utmaning….

Det blir att hinna läsa all kurslitteratur som verkar lite mycket att ta in, samt att skriva i grupp, 2 sidor utifrån några frågor som vi fått av kursansvarige.
Har suttit hela dagen och läst en avhandling på datorn.
Sjukt jobbigt!
Men så går det om man är lat och inte köper eller lånar i tid. Som tur var lades avhandlingen upp på kurswebben….
Här kommer beskrivningen på uppgiften:
Vecka 2 Socialpolitik och välfärdsstat
Vi börjar veckan med en föreläsning kring den socialpolitiska teoribildningen och olika typer av välfärdsmodeller med fokus på Sverige. På fredag hålls seminarierna och då ska ni diskutera utifrån frågor som ni tillsammans med arbetsgrupperna förberett inför seminariet (minst 2 frågor per grupp). Frågorna ska beröra denna veckas kurslitteratur och ska problematisera litteraturen. Inlämningsuppgiften till denna vecka skrivs i grupp och ska omfatta 2-3 A4 sidor. Den ska lämnas in torsdagen 13/10 kl 10.00 och utgå ifrån frågorna:
• Redogör för centrala teman i de tre klassiska tänkares teorier kring välfärdsstat och socialpolitik.
• Vilka konsekvenser har de klassiska teorierna haft för utformningen av socialpolitiken?
• Vad har hänt med den svenska modellen sedan 1990-talet enligt Hajighasemi?

Litteratur:
Johansson, H. (2008). Socialpolitiska klassiker. Malmö: Liber, Kapitel 1, 3, 4, 7, 9, 12 (=100s.)
Hajighasemi, A. (2004). The Transformation of the Swedish Welfare System: Fact or Fiction? Södertörn Academic studies 22. Kapitel 3, 4, 5, 6, 7. (=180s.)

Inga kommentarer: