måndag 3 oktober 2011

Ett intressant samtalsämne som gav nya perspektiv...

Jabbade på boendet i helgen och började prata med en ordinarie personal om vikten av att barnen lär sig tycka om fria aktiviteter som tex att gunga. Jag ifrågasatte varför barnen var tvungna att socialiseras in i det som är normalt för ett barn att gilla.
Varför ska man socialiseras in i normsamhället?
Hon berättade att även hon hade ifrågasatt det tidigare men att man kan se det från det andra perspektivet att det lätt blir att man stigmatiserar de individer då man inte socialiserar de.
Det handlar inte så mycket om vilka normer vi har satt upp i samhället utan att individer ska få en rikare fritid, mer valmöjligheter, fler saker de tycker om att göra, fler saker att välja mellan.

Det som till en början handlade om att lära sig gunga, har nu fått en helt annan innebörd med fler perspektiv att se till, att lära sig gunga kan handla om att man tycker att det är obehagligt då man har dåligt balanssinne och har svårt att se nivå skillnader….

Då kan det handla om att träna sitt balanssinne och sättet att utforska nivåskillnader. Genom att upptäcka olika individers egenskaper kan man arbeta fram metoder som fungerar för dessa att utvecklas i vardagen.
Man får helt enkelt börja med små medel, små steg som gör det enklare att uppskatta olika saker i vardagen….

Inga kommentarer: