fredag 16 december 2011

Igår fick vi presentera vårt projekt på seminariet och seminarieledaren kom fram till att det verkade vara ett bra projekt och att han själv kanske kunde lära sig lite av oss, då han själv forskar inom detta ämne. Han ville att vi skulle skicka in en ny projektplan till honom idag då han tyckte att vi skulle ha med lite mer litteratur…
Ungefär såhär såg vår projektplan ut som vi skickade in…
PROJEKTPLAN

Vi ska studera narkotika handeln på individnivå, hur organisering och rekrytering av individer (ungdomar) uppstår

Därför att vi är intresserade av vad dessa individers bakgrund är, etnicitet osv, vilka är dessa individer som är involverade i den här sortens verksamheter...?

Vi vill uppnå mer kunskap om detta område, försöka se hur pyramidverksamheten ser ut fokus ligger på de individer som rekryteras in i detta ……….

Våra utgångspunkter för detta är ……..

• Tidigare kurser då vi läste om segregation i storstaden.
• Tidigare kurslitteratur
Lalander P. (2009) Respekt– Gatukultur, ny etnicitet och droger Malmö: Liber Goffman, E (2000), Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: Prisma
Praktik erfarenheter: Vi är inspirerade av snabba cash filmen....

Vårt förslag till forskningsfält rymmer följande litteratur:
(avhandling, vetenskapliga artiklar, rapporter)
Lalander P.och Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik.
Lindgren S-Å, Om Brott och straff.
rapporter frå BRÅ, Narkotika distrubitörer samt Farliga pengar
Möjligen även:
Legalisera narkotika? : ett diskus sionsunderlag av Ted Goldberg

Vi tror vi kan bredda fältet med hjälp av Tillföra mer kunskap om hur organisering och rekrytering av individer (ungdomar) uppstår ….

Inga kommentarer: