onsdag 5 oktober 2011

Mission completed!

Vi satt i stan och gjorde grupparbete idag, vi hade i alla fall med oss den ena boken och bestämde oss för att en i gruppen skulle ta daglån i skolan på den andra boken i morgon och komplettera med den.
I morgon klockan 13.00 skall det skickas iväg till seminarieledaren...
På fredag klockan 8 är alltså det första seminariet och jag hoppas verkligen att jag kommer kunna hänga med i alla resonemang som förs trotts att jag inte läst den andra boken.

Blir så irriterad på skolan bibliotek som oftast inte har de rätta upplagorna av kurslitteraturen!
Det har varit svårare än vanligt att hitta kursböcker på detta moment, vilket gör mig lite stressad då det kommer att krävas att man har alla böcker inför sista veckan på momentet. Inläsningsvecka av kurslitteraturen…

Kursen som jag läser nu heter Socialpolitikens ekonomi och legitimitet.
Här är kursbeskrivningen för er som är jätte intresserade av en sådan:
”Under denna kurs ska ni bekanta er med frågor om makt, ojämlikhet, fria val och systemtillit ur ett välfärdsstatligt perspektiv. Vi ska titta på den svenska socialpolitiken och välfärdsstaten med fokus på ekonomi. Varje vecka behandlar vi ett tema på föreläsningar och seminarier som ni fortlöpande förväntas skriva kortare arbeten om (både i grupp och individuellt). Kursen avslutas med en salstentamen. ”

Inga kommentarer: